Referencie

SE, a.s. - rozvodný zavod VSE

GMP Slovakia, a.s.

SMZ, š.p. KE

Technická univerzita Košice

IBS Reality s.r.o.

Geokosit, s.r.o.

Slovenská pošta, š.p., o.t. Košice

ESSO Slovensko s.r.o., Bratislava

UNI Banka, a.s.

Tatra Banka, a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Interhouse Košice a.s.

Tampex a.s.

Autorenova Páračka a.s.

U.S.Steel Košice, s.r.o.

SPP, a.s.

Nemocnica Košice - Šaca a.s.